Este sexto volume da Biblioteca de Pedagoxía contén os ensaios“Bases psicolóxicas dos novos métodos pedagóxicos”(1935) e“O dereito á educación no mundo actual”(1948). Estes textos de Jean Piaget abordan o interese do autor pola renovación pedagóxica, a defensa dos métodos activos de ensino,e avogan pola necesidade de que se teñan en conta as achegas da psicoloxía para anovar a educación.