Nesta publicación recóllese toda unha vida sobre o pioneiro do noso cine en Galicia, Chano Piñeiro. El e mais Carlos Velo son os piares que sosteñen a súa curta historia. Con só seis películas, Chano gozou da encomenda de levar a nosa imaxe e a nosa lingua a través de catro continentes. Foi tamén quen lle puxo rostro á sangría da emigración e quen enxalzou a muller rural como baluarte da familia e da tradición, nun feminismo en nun ruralismo adiantados ó seu tempo.

Mercé ó seu labor o cine galego atópase hoxe onde se atopa, cunha profesionalidade que para si quixera o propio Chano. El sementou nese ermo, regou e porfiou para que algo frutificase.