Non é unha biografía cronolóxica ao uso, senón «temática» na que o lector é testemuña da «evolución vital» de Díaz Pardo, sempre «comprometido» –de aí o título– cos valores republicanos e galeguistas. «Díaz Pardo pertencía a un país que non estaba en ningures, o dos exiliados»